středa 15. července 2015

Prezentace zastávek v obci Veselé

Dobrý den všem,

minulý týden ve středu 8. července byly prezentovány zastávky dalším občanům obce Veselá. My jsme se s Vladimírem Baldou akce zúčastnili, abychom doplňovali zástupce obce, kteří zastávky ukazovali svým sousedům, a především abychom poslouchali názory občanů.
Debata se prý protáhla až do tmy a byla pro veselské i spolek Veselá Vesnice přínosná a důležitá.

Jiří Žid


Starosta Mnichova Hradiště v čele stolu pozorujíc modely zastávek. 

čtvrtek 25. června 2015

Poslední kurz

Na posledním kurzu oboru architektura proběhla prezentace modelů zastávky do obce Veselá zástupcům osadního výboru. Všichni co dokončili a představili svůj návrh patří naše poděkování.
 
 
 

čtvrtek 4. června 2015

Návrh "Veselé" zastávky

Závěr oboru architektura je věnován návrhu zástavky v obci Veselá u Mnichova Hradiště. Současná plechová zastávka už dosluhuje z více důvodů a zástupci obce, se proto rozhodli postavit novou nebo tu stávající co nejvíce vylepšit. Účastníci kurzu mají za úkol vytvořit návrhy nové zastávky a podle jednoho z nich by se mohla zastávka realizovat.
První návrhy ve formě skic nebo modelů již někteří studenti představili.pátek 27. března 2015

Článek o kurzu architektura v časopise Architekt

Poslední číslo časopisu Architekt je z velké části věnováno výročí 20. let Fakulty umění a architektury v Liberci. V časopise najdete i článek o kurzech architektury probíhajících v rámci projektu Edutech.


čtvrtek 12. března 2015

pondělí 9. března 2015

Kurz 09 - Urbanistická vycházka

 
Obsahem kurzu byla procházka pro veřejných prostorech Liberce, které si studenti sami vybrali. Závěr patřil prohlídce kinu Varšava a prezentaci diplomové práce Jiřího Žida, který navrhl úpravu okolí Papírového náměstí v dolní části Liberce.

Okolí Lucemburské ulice v Liberci
Kristiánov