sobota 22. listopadu 2014

Kurz 05 - Funkcionalismus

Tématem pátého kurzu byl funkcionalismus. V první části jsme se zabývali pojmy, které jsou s tímto architektonický stylem nerozlučně spjaty a stručně je lze shrnout do pěti bodů:

  1. Sloupy - stavět domy na sloupech, čímž se uvolní přízemí pro zeleň a volný pohyb.
  2. Střešní zahrady - technika plochých střech umožňuje budovat na střechách zahrady. Nahrazují zeleň, kterou dům místu odebral.
  3. Volný půdorys - sloupy nesou síly všech podlaží, což umožňuje volné členění prostoru nenosnými příčkami.
  4. Pásová okna - systém sloupů umožňuje vést dlouhá okna mezi sloupy.
  5. Volné průčelí - konzolovitě vyvedené stropy uvolňují průčelí pro řešení oken bez přímé návaznosti na vnitřní dělení.
zdroj: Wikipedia


Nevýznamnější představitelem tohoto stylu byl architekt a malíř Le Corbusier, kterého naleznete i na švýcarské deseti-frankové bankovce. Informací o tomto architektovi najdete v knihovně a na internetu dost. Za sebe doporučuji útlou a čtivou knížku Le Corbusierovy ruce, kterou napsal jeho spolupracovník André Wogenscky. Kdo si bude chtít připomenout vilu Savoy může se si přehrát  krátké video :)

V druhé části kurzu pak bylo úkolem z papíru vystřihnout šablonu pro krychli. Následně stěny této krychle ztvárnit (prořezáním) v duchu zásad funkcionalistické architektury a nakonec krychli slepit do výsledného tvaru.

 

Žádné komentáře:

Okomentovat